"Nhà của họ có một nhà để xe đôi." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Nhà của họ có một nhà để xe đôi." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà của họ có một nhà để xe đôi." dịch sang tiếng anh: Their house had a double garage .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login