"Ủy ban đã cố gắng đưa cả ba đề xuất vào một thỏa thuận trọn gói." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Ủy ban đã cố gắng đưa cả ba đề xuất vào một thỏa thuận trọn gói." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ủy ban đã cố gắng đưa cả ba đề xuất vào một thỏa thuận trọn gói." dịch câu này sang tiếng anh: The Commission attempted to bring all three proposals into one package deal.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login