"Văn phòng chỉ trong vài phút, hầu như không có chỗ cho một cái bàn và hai cái ghế." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Văn phòng chỉ trong vài phút, hầu như không có chỗ cho một cái bàn và hai cái ghế." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Văn phòng chỉ trong vài phút, hầu như không có chỗ cho một cái bàn và hai cái ghế." dịch câu này sang tiếng anh là: The office is minute, with barely room for a desk and two chairs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login