"Bạn có máy ảnh không? Không. "Bạn nên mua một cái"." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bạn có máy ảnh không? Không. "Bạn nên mua một cái"." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'Bạn có máy ảnh không?' 'Không.' "Bạn nên mua một cái"." tiếng anh câu này dịch: 'Have you got a camera?' 'No.' 'You should buy one'.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login