"Công ty đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Công ty đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công ty đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng." dịch câu này sang tiếng anh là: The company has been hard hit by the drop in consumer confidence.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login