"King là một nhà hùng biện vĩ đại và một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "King là một nhà hùng biện vĩ đại và một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"King là một nhà hùng biện vĩ đại và một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng." câu này tiếng anh là: King was a great orator and an inspiring leader.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login