"Chúng tôi đã cầu nguyện rằng không có hại sẽ xảy ra với họ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chúng tôi đã cầu nguyện rằng không có hại sẽ xảy ra với họ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã cầu nguyện rằng không có hại sẽ xảy ra với họ." câu này tiếng anh dịch: We prayed that no harm should befall them.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login