"Đừng làm bất cứ điều gì cho đến khi chúng tôi đến đó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Đừng làm bất cứ điều gì cho đến khi chúng tôi đến đó." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng làm bất cứ điều gì cho đến khi chúng tôi đến đó." tiếng anh là: Don't do anything until we get there.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login