"Khi nói đến tốc độ phản ứng, một công ty nhỏ có thể vượt qua một công ty lớn." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Khi nói đến tốc độ phản ứng, một công ty nhỏ có thể vượt qua một công ty lớn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi nói đến tốc độ phản ứng, một công ty nhỏ có thể vượt qua một công ty lớn." tiếng anh dịch: When it comes to speed of response, a small firm can outdo a big company.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login