"Nhiều người trẻ không thèm bỏ phiếu." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Nhiều người trẻ không thèm bỏ phiếu." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều người trẻ không thèm bỏ phiếu." dịch sang tiếng anh: Many young people didn't bother voting.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login