"Johnson đã đệ đơn kiện cô ấy." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Johnson đã đệ đơn kiện cô ấy." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Johnson đã đệ đơn kiện cô ấy." câu này dịch sang tiếng anh:Johnson has filed suit against her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login