"Chúng tôi thích nhân viên của chúng tôi thể hiện cá tính của họ hơn là mặc đồng phục." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Chúng tôi thích nhân viên của chúng tôi thể hiện cá tính của họ hơn là mặc đồng phục." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi thích nhân viên của chúng tôi thể hiện cá tính của họ hơn là mặc đồng phục." câu này dịch sang tiếng anh là: We like our staff to show their individuality rather than wear a uniform.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login