"Carol đã tổ chức một cuộc họp báo và tuyên bố rằng cô ấy vô tội." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Carol đã tổ chức một cuộc họp báo và tuyên bố rằng cô ấy vô tội." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Carol đã tổ chức một cuộc họp báo và tuyên bố rằng cô ấy vô tội." tiếng anh là: Carol held a press conference and declared that she was innocent.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login