"Câu lạc bộ của chúng tôi đã liên kết với một xã hội quốc gia." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Câu lạc bộ của chúng tôi đã liên kết với một xã hội quốc gia." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu lạc bộ của chúng tôi đã liên kết với một xã hội quốc gia." dịch sang tiếng anh: Our club has affiliated with a national society.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login