"Sự cố này đã kịch tính hóa những khó khăn liên quan đến dự án." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Sự cố này đã kịch tính hóa những khó khăn liên quan đến dự án." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự cố này đã kịch tính hóa những khó khăn liên quan đến dự án." tiếng anh câu này dịch: This incident dramatized the difficulties involved in the project.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login