"Bạn phải nghiên cứu các loại hạt và bu lông của ngữ pháp tiếng Anh." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Bạn phải nghiên cứu các loại hạt và bu lông của ngữ pháp tiếng Anh." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn phải nghiên cứu các loại hạt và bu lông của ngữ pháp tiếng Anh." tiếng anh câu này dịch: You have to study the nuts and bolts of English grammar.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login