"Tôi không được bảo hiểm để lái xe của Anne." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi không được bảo hiểm để lái xe của Anne." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không được bảo hiểm để lái xe của Anne." tiếng anh dịch: I'm not insured to drive Anne's car.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login