"Các nhà lãnh đạo thế giới hiện đang thống nhất trong cuộc tìm kiếm hòa bình của họ." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Các nhà lãnh đạo thế giới hiện đang thống nhất trong cuộc tìm kiếm hòa bình của họ." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà lãnh đạo thế giới hiện đang thống nhất trong cuộc tìm kiếm hòa bình của họ." dịch câu này sang tiếng anh: World leaders are now united in their quest for peace.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login