"Cô đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định nghỉ việc." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định nghỉ việc." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định nghỉ việc." câu này tiếng anh là: She thought very hard before deciding to leave her job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login