"Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là sự thiếu sợ hãi hoàn toàn của anh ấy." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là sự thiếu sợ hãi hoàn toàn của anh ấy." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là sự thiếu sợ hãi hoàn toàn của anh ấy." câu này dịch sang tiếng anh:What astonishes me most is his complete lack of fear.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.