"Dạy học là một lựa chọn nghề nghiệp rõ ràng nếu bạn thích làm việc với trẻ em." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Dạy học là một lựa chọn nghề nghiệp rõ ràng nếu bạn thích làm việc với trẻ em." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dạy học là một lựa chọn nghề nghiệp rõ ràng nếu bạn thích làm việc với trẻ em." tiếng anh dịch: Teaching is an obvious choice of career if you like working with children.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login