"Cô không nghe thấy gì ngoài tiếng hót líu lo và tiếng rít của côn trùng." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Cô không nghe thấy gì ngoài tiếng hót líu lo và tiếng rít của côn trùng." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô không nghe thấy gì ngoài tiếng hót líu lo và tiếng rít của côn trùng." câu này tiếng anh là: She heard nothing but the chirps and whirrs of insects.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login