"Đây là một nơi lạnh lẽo, vui vẻ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Đây là một nơi lạnh lẽo, vui vẻ." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một nơi lạnh lẽo, vui vẻ." câu này dịch sang tiếng anh là: This is a cold, cheerless place.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login