"Tạo một bản sao lưu của bất kỳ công việc bạn làm trên máy tính." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tạo một bản sao lưu của bất kỳ công việc bạn làm trên máy tính." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tạo một bản sao lưu của bất kỳ công việc bạn làm trên máy tính." dịch câu này sang tiếng anh: Make a backup of any work you do on the computer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login