"Viên kim cương được bảo hiểm với giá hai ngàn đô la." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Viên kim cương được bảo hiểm với giá hai ngàn đô la." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Viên kim cương được bảo hiểm với giá hai ngàn đô la." câu này tiếng anh dịch: The diamond was insured for two thousand dollars.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login