"Em bé được sinh ra với rất ít sự kiểm soát các chuyển động của chúng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Em bé được sinh ra với rất ít sự kiểm soát các chuyển động của chúng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Em bé được sinh ra với rất ít sự kiểm soát các chuyển động của chúng." câu này dịch sang tiếng anh:Babies are born with very little control over their movements.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login