"Trái tim cô khao khát những đứa trẻ đói khát, vô gia cư." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Trái tim cô khao khát những đứa trẻ đói khát, vô gia cư." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trái tim cô khao khát những đứa trẻ đói khát, vô gia cư." tiếng anh là: Her heart yearned for the starving, homeless children.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login