"Chúng tôi từ chối nói chuyện với những kẻ khủng bố." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Chúng tôi từ chối nói chuyện với những kẻ khủng bố." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi từ chối nói chuyện với những kẻ khủng bố." tiếng anh câu này là:We refuse to talk to terrorists.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login