"Những ưu và nhược điểm của hành động đình công đã được thảo luận." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Những ưu và nhược điểm của hành động đình công đã được thảo luận." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những ưu và nhược điểm của hành động đình công đã được thảo luận." tiếng anh câu này dịch: The pros and cons of strike action were discussed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login