"Đó không phải là điều anh ấy làm trừ khi anh ấy có một động cơ thầm kín." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đó không phải là điều anh ấy làm trừ khi anh ấy có một động cơ thầm kín." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó không phải là điều anh ấy làm trừ khi anh ấy có một động cơ thầm kín." dịch câu này sang tiếng anh: It's not the kind of thing he'd do unless he had an ulterior motive.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login