"Ông là một nhà lãnh đạo quyết đoán." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Ông là một nhà lãnh đạo quyết đoán." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là một nhà lãnh đạo quyết đoán." câu này tiếng anh dịch: He is a decisive leader.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.