"Học sinh có thể bị đuổi học vì từ chối tuân thủ các quy tắc của trường." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Học sinh có thể bị đuổi học vì từ chối tuân thủ các quy tắc của trường." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Học sinh có thể bị đuổi học vì từ chối tuân thủ các quy tắc của trường." tiếng anh câu này dịch: Students can be expelled for refusing to conform to school rules.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login