"Bài phát biểu của ông nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách giáo dục." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Bài phát biểu của ông nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách giáo dục." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bài phát biểu của ông nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách giáo dục." tiếng anh câu này dịch: His speech highlighted the need for educational reform.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login