"Tôi đã bỏ lỡ bộ phim vì tôi liên tục gật đầu." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tôi đã bỏ lỡ bộ phim vì tôi liên tục gật đầu." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã bỏ lỡ bộ phim vì tôi liên tục gật đầu." dịch câu này sang tiếng anh: I missed the movie because I kept nodding off.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login