"Nó đã được giải quyết bằng rất nhiều." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Nó đã được giải quyết bằng rất nhiều." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó đã được giải quyết bằng rất nhiều." tiếng anh dịch: It was settled by lot.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login