"Bạn có thể thoải mái trong thực tế rằng bạn đã làm hết sức mình." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Bạn có thể thoải mái trong thực tế rằng bạn đã làm hết sức mình." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể thoải mái trong thực tế rằng bạn đã làm hết sức mình." dịch sang tiếng anh: You can take some comfort in the fact that you did your best.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login