"Tất cả chúng tôi sửa sang một nhà hàng và uống cà phê cùng nhau." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tất cả chúng tôi sửa sang một nhà hàng và uống cà phê cùng nhau." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả chúng tôi sửa sang một nhà hàng và uống cà phê cùng nhau." câu này dịch sang tiếng anh:We all repaired to a restaurant and drank coffee together.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login