"Tính trực tiếp của câu hỏi làm tôi giật mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tính trực tiếp của câu hỏi làm tôi giật mình." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tính trực tiếp của câu hỏi làm tôi giật mình." tiếng anh là: The directness of the question startled me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login