"Anh ta có một hình xăm trên cánh tay trái." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Anh ta có một hình xăm trên cánh tay trái." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta có một hình xăm trên cánh tay trái." dịch sang tiếng anh là: He had a tattoo on his left arm.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login