"Ngành công nghiệp ô tô là nền tảng chính của nền kinh tế của đất nước." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Ngành công nghiệp ô tô là nền tảng chính của nền kinh tế của đất nước." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngành công nghiệp ô tô là nền tảng chính của nền kinh tế của đất nước." câu này dịch sang tiếng anh:The automotive industry is the mainstay of the country's economy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login