"Máy bay đã bay về phía bắc." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Máy bay đã bay về phía bắc." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Máy bay đã bay về phía bắc." tiếng anh câu này là:The plane flew northward.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login