"Anh ta cũng có một khẩu súng để tự vệ." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Anh ta cũng có một khẩu súng để tự vệ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta cũng có một khẩu súng để tự vệ." dịch sang tiếng anh: He also had a gun with which to defend himself.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login