"Tôi có thể chống lại tất cả mọi thứ trừ sự cám dỗ là một epigram rất thú vị." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi có thể chống lại tất cả mọi thứ trừ sự cám dỗ là một epigram rất thú vị." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có thể chống lại tất cả mọi thứ trừ sự cám dỗ là một epigram rất thú vị." tiếng anh câu này dịch: I can resist everything except temptation is a very interesting epigram.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login