"Đám cưới là chủ đề duy nhất của cuộc trò chuyện trong nhiều tuần." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Đám cưới là chủ đề duy nhất của cuộc trò chuyện trong nhiều tuần." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đám cưới là chủ đề duy nhất của cuộc trò chuyện trong nhiều tuần." dịch câu này sang tiếng anh: The wedding has been the only topic of conversation for weeks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login