"Ông có một cá rô mới là chủ tịch của trường đại học." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Ông có một cá rô mới là chủ tịch của trường đại học." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông có một cá rô mới là chủ tịch của trường đại học." câu này tiếng anh là: He has a new perch as president of the university.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login