"Đó là định mệnh của anh không bao giờ gặp lại cô." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Đó là định mệnh của anh không bao giờ gặp lại cô." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là định mệnh của anh không bao giờ gặp lại cô." câu này dịch sang tiếng anh là: It was his destiny never to see her again.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.