"Một thỏa thuận đã được ký vào ngày 6 tháng 5 năm 1977." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Một thỏa thuận đã được ký vào ngày 6 tháng 5 năm 1977." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một thỏa thuận đã được ký vào ngày 6 tháng 5 năm 1977." tiếng anh là: An agreement was signed on 6th May 1977.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login