"Họ đang đào mương thủy lợi." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Họ đang đào mương thủy lợi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đang đào mương thủy lợi." tiếng anh câu này dịch: They are digging irrigation ditches.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.