"Anh cảm thấy cô đơn gần như không thể chịu đựng được." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Anh cảm thấy cô đơn gần như không thể chịu đựng được." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh cảm thấy cô đơn gần như không thể chịu đựng được." dịch câu này sang tiếng anh: He felt almost intolerably lonely.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login