"Ông là thành viên của ủy ban tài chính." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Ông là thành viên của ủy ban tài chính." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông là thành viên của ủy ban tài chính." dịch câu này sang tiếng anh là: He is on the finance committee.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login